Šiuo metu Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė įgyvendina ar rengiasi įgyvendinti šiuos projektus:

Projektas:  ,,Kartų bendradarbiavimas ir sportinės įrangos įsigijimas”

          Tai  LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas.  Šis projektas bus vykdomas 2016 m. birželio – rugsėjo mėnesiais. Šio projekto tikslas: per kultūrinę, sportinę, meninę, pažintinę ir kitokią netradicinę veiklą skatinti bendruomenės trijų kartų (vaikų, tėvų ir senelių) bendravimą ir bendradarbiavimą, tradicijų perdavimą, siekiant daugiau dėmesio kartų solidarumui ir vyresnių bendruomenės žmonių aktyvumui, materialinės bazės stiprinimui.      Vykdant projektą ,,Kartų bendradarbiavimas ir sportinės įrangos įsigijimas” prie Ąžuolų Būdos UDC pastato bus įrengti lauko treniruokliai, vaikų žaidimų aikštelė bus papildyta karusele. Projekte dalyvaus įvairaus amžiaus Ąžuolų Būdos ir aplinkinių kaimų gyventojai. Projekto vykdymo metu skirtingų kartų atstovai dalyvaus organizuojamoje kultūrinėje, sportinėje, pažintinėje, meninėje ir kitokioje veikloje. Gerosios patirties ir tradicijų perdavimo vakarais įvairių kartų atstovai mokysis tradicijų tęstinumo, dalinsis gerąja patirtimi. Savo fizines jėgas išbandys šiaurietiško ėjimo užsiėmimuose. Žygio dalyviams bus įsteigtos trys nominacijos. Bus apdovanotas jauniausias žygio dalyvis, žygio senjoras ir  aktyviausias bei didžiausią pažangą padaręs žygio dalyvis. Iškyloje su dviračiais, visų trijų kartų atstovai patirs daug įspūdžių, išbandys savo jėgas, įveikiant pasirinktą maršrutą, žais įvairius komandinius žaidimus ir atliks užduotis gamtoje.  Sporto šventėje trijų kartų atstovai žais tinklinį, smiginį, mėtys baudas, dalyvaus sportiniuose, komandiniuose žaidimuose. Projekto dalyviai aplankys Druskininkų kurortą, šio miesto lankytinus objektus ir dalyvaus edukacinėje programoje ,,Sūrių gamyba ir degustacijaˮ. Jaunimas susipažins su sūrių gaminimo tradicijomis, sužinos skirtingų sūrių gaminimo technologijas, vyresnieji pagilins jau turimas žinias. Skirtingos kartos pažinti, suprasti vieni kitus ir bendradarbiauti mokysis seminaro metu. Bendruomenė sustiprins materialinę bazę, į projektinę veiklą įtrauks savanorius. Dalyvaudami įvairiose meninėse, kultūrinėse, pažintinėse ir sportinėse veiklose skirtingų kartų bendruomenės atstovai turės galimybę bendrauti ir bendradarbiauti, geriau pažins vieni kitus, dalinsis gerąja patirtimi, žiniomis ir tradicijomis, mokysis vieni kitus gerbti ir suprasti. Bus siekiama  į projektinę veiklą įtraukti kuo daugiau pagyvenusių žmonių, kad jie nesijaustų atstumti ir nereikalingi. Trijų kartų atstovai, bendraudami ir  bendradarbiaudami, perduodami savo tradicijas, dalindamiesi savo turima patirtimi, taps laimingais bendruomenės nariais.

Projektą  ,,Kartų bendradarbiavimas ir sportinės įrangos įsigijimas” finansuoja  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Savo lėšomis prisideda Kazlų Rūdos savivaldybė, Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė.

Projektas:  Ąžuolų Būdos vaikų dienos centras ,,Ąžuoliukas”

Šiais metais laimėtas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės Vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“ nuo balandžio 1 dienos atnaujino savo veiklą. Įgyvendinant šį projektą bus siekiama teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas Ąžuolų Būdos ir aplinkinių kaimų socialinės atskirties vaikams, siekiant mažinti neigiamą aplinkos įtaką, sudarant sąlygas jaustis saugiam, plėtojant saviraiškos galimybes, kūrybinį potencialą, ugdant higienos įgūdžius, padedant pasijusti pilnaverčiu visuomenės nariu.
Vaikų dienos centras veiklą vykdo Kazlų Rūdos ,,Elmos” molyklos-darželio Ąžuolų Būdos UDC.  Vaikai renkasi penkis kartus per savaitę, 4 val. per dieną, kur jiems teikiama:

 •  pagalba pamokų ruošoje;
 •  maitinimas;
 •  laisvalaikio užimtumas;
 •  socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas;
 •  dalyvavimas šventėse, išvykose.

Vaikai kartu su tėvais ir aktyviausiais bendruomenės nariais dalyvaus akcijose. Savo menines ir saviraiškos galimybes turės galimybę parodyti švenčių ir įvairių renginių metu. Vykdant projektą bus ugdomi vaikų gebėjimai įsisavinti žinias, normas, vertybes, kurios leis tapti asmenybe, sugebančia tinkamai funkcionuoti visuomenėje. Taip pat teikiamos paslaugos vaikų tėvams: konsultavimas ir informavimas, pagalba kartu ieškant tinkamiausių pagalbos vaikui būdų.

Dienos centre dirba:
Projekto vadovė ir pedagogė Gitana Embavičienė.
Socialinė darbuotoja Gitana Ugianskienė.
Ąžuolų Būdos vaikų dienos centrą ,,Ąžuoliukas” finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, remia Kazlų Rūdos savivaldybė, Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė.

Projektas įgyvendinamas iki 2016 metų gruodžio 31 dienos.

,,Sveiki vaikai – laiminga bendruomenė”

Sveikatos apsaugos ministerija jau devinti metai iš eilės vykdo nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą. Jos tikslas skatinti nevyriausybines organizacijas (NVO) aktyviai dalyvauti formuojant bei įgyvendinant sveikatos politiką, skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas. Šiais metais didžiausias dėmesys skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui. Įgyvendinant programą, NVO projektams skirta 200 tūkst. litų. Iki šių metų kovo mėnesio, nevyriausybinės organizacijos buvo pakviestos teikti paraiškas.

Sveikatos apsaugos ministerijai dėl projektų finansavimo iki nurodyto laiko buvo gautos 158 paraiškos. Seimo nutarimu, 2014 m. paskelbti Vaikų sveikatos metais. Todėl finansavimas skirtas projektams, atitinkantiems vieną ar kelias šių sričių, apimančių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tarp vaikų prevenciją, vaikų psichikos sveikatos stiprinimą, sveikos mitybos principų įgyvendinimą arba fizinio aktyvumo renginių organizavimą.

Projektų vertinimo komisijos sprendimu, lėšos buvo skirtos 30 projektų. Tarp jų buvo atrinktas ir mūsų bendruomenės projektas ,,Sveiki vaikai – laiminga bendruomenė”. Kurio tikslas – formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenėje. Jo metu mūsų kaimo vaikai turės galimybę stiprinti sveikatą bėgdami, mankštindamiesi, lankydami plaukimo pamokas, dalyvaudami dviračių išvykoje, įgydami sveikos gyvensenos, mitybos pagrindų ir kt. veikloje. Projektas suteiks galimybę įsigyti sportinio reikiamo inventoriaus vaikų veikloms. Vaikai, dalyvavę viso projekto veikloje, spalio mėnesį turės galimybę važiuoti į Vilniuje esantį ,,Vichy” vandens ir pramogų parką.

Projekto partneriai: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kazlų Rūdos sporto centras, Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras.

Veikla bus nuolat skelbiama ir aprašoma Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės tinklalapyje.

Projektas ,,Vaikų dienos centras ,,Ąžuoliukas”” 

         Šiais metais laimėtas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės Vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“ nuo balandžio 1 dienos atnaujino savo veiklą. Įgyvendinant šį projektą bus siekiama teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas Ąžuolų Būdos ir aplinkinių kaimų socialinės atskirties vaikams, siekiant mažinti neigiamą aplinkos įtaką, sudarant sąlygas jaustis saugiam, plėtojant saviraiškos galimybes, kūrybinį potencialą, ugdant higienos įgūdžius, padedant pasijusti pilnaverčiu visuomenės nariu.
Vaikų dienos centras įsikūręs Kazlų Rūdos ,,Elmos” progimnazijos Ąžuolų Būdos UDC.  Vaikai renkasi penkis kartus per savaitę, kur jiems teikiama:

 •  pagalba pamokų ruošoje;
 •  maitinimas;
 •  laisvalaikio užimtumas (meninis, sporto, muzikinis ir kitokie būreliai)
 •  socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas;
 •  dalyvavimas šventėse, išvykose;
 •  elgesio korekcija, individualus darbas ir pan.

Parama vaikų tėvams:
Mes tikime, kad vaikų tėvai yra atsakingi už vaiko auklėjimą ir turi jiems didžiausią įtaką, todėl savo veikloje kartu su tėvais ieškome tinkamiausių pagalbos vaikui būdų.
Sunkioje situacijoje šeimas:
• Informuojame; 
• Konsultuojame; 
• Organizuojame išvykas, šventes. 
Dienos centre dirba:

Projekto vadovė ir pedagogė Neringa Jankauskienė.
Socialinė darbuotoja Gitana Embavičienė.
Ąžuolų Būdos vaikų dienos centrą ,,Ąžuoliukas” remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kazlų Rūdos savivaldybė, Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė.

Projektą įgyvendinsime iki 2014 metų gruodžio 31 dienos.

Projektas ,,Vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“

             Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė gavo finansavimą projekto „Vaikų dienos centras ,,Ąžuoliukas“ įgyvendinimui. Projekto vykdymo trukmė 2013 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Įgyvendinant šį projektą teikiamos dienos socialinės priežiūros paslaugos. Jos skirtos Ąžuolų Būdos ir aplinkinių kaimų socialinės atskirties 3-11 metų vaikams. Vykdant projektą siekiama mažinti neigiamą aplinkos įtaką vaikams, sudarant sąlygas jaustis saugiems, plėtojant intelektualų pažintinį ir kūrybinį akiratį, ugdant higienos įgūdžius, padedant pasijusti pilnaverčiu visuomenės nariu. Veikla vykdoma Ąžuolų Būdos universaliame daugiafunkciniame centre.

            Vaikų dienos centro darbuotojai su mažaisiais centro lankytojais užmegs artimą emocinį ryšį, drauge žais, tvarkysis, padės įgyti pradinius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Mokyklinio amžiaus vaikai po pamokų ruoš pamokas, visi kartu valgys pavakarius, bus organizuojamas laisvalaikio užimtumas: meninio ugdymo, gero elgesio, sportinių žaidimų, muzikavimo. Tai skatins vaikų pasitikėjimą savimi, sudarys sąlygas suvokti ir išreikšti  savo jausmus, padės vaikams atskleisti savo pomėgius ir interesus, ugdys individualius gebėjimus, savarankiškumą, puoselės krašto tradicijas, papročius, saugos ir stiprins sveikatą.

Bendruomenė įgyvendinant Sūduvos VVG vietos plėtros strategiją vykdo projektą ,,Multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas Ąžuolų Būdoje”.

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centrui teikėme paraišką skirti paramą kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų veiklai. Gautas finansavimas projekto ,,Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Ąžuolų Būdoje“ įgyvendinimui.

 Projektas „Parapijos gyvenamojo namo remontas, pritaikymas viešiesiems poreikiams ir materialinės bazės stiprinimas“ (projekto Nr. LEADER-11-SŪDUVA-02-008).

Projektas parengtas pagal Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ I priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Pagrindinis projekto tikslas-parapijos gyvenamo namo remontas pritaikant viešiesiems poreikiams ir materialinės bazės stiprinimas,  sudarant geresnes sąlygas Ąžuolų Būdos bendruomenės kultūrinei bei socialinei veiklai.

Projekto tikslas – atlikti Ąžuolų Būdos parapijos gyvenamojo namo remonto darbus, sustiprinti materialinę bazę.

Vykdomos veiklos:

 1. stogo dangos  pakeitimas;
 2. langų pakeitimas;
 3. salės įrengimas;
 4. tualeto įrengimas;
 5. baldų įsigijimas;
 6. muzikos instrumentų ir įgarsinimo įrangos  įsigijimas;
 7. fotoaparato įsigijimas;
 8. projektavimo darbų pirkimas;
 9. konsultacinių paslaugų pirkimas.

Bendra projekto vertė: 105 105,66 Lt. Paramos lėšos: 94 595,09 Lt.

Šiuo metu jau yra pateikti mokėjimo prašymai už 83 486,53 Lt. Paskutiniame etape ketinama įsigyti visus numatytus baldus bei įrangą.

Projektas „Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės socialinės partnerystės stiprinimas“ (projekto Nr. 5TP-KM-12-1-010199-PR001) parengtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Pagrindinis projekto tikslasskatinti bendruomeniškumą tarp kaimo plėtros dalyvių ir socialinių paslaugų plėtrą Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenėje.

Projekto uždaviniai:

 1. Surengti trijų seminarų ciklą;
 2. Surengti du mokomuosius vizitus į Ukmergės raj. Balelių ir Lazdijų raj. Veisiejų bendruomenes;
 3. Surengti baigiamąją konferenciją „Daugiafunkcinių centrų plėtros ypatumai“;
 4. Sukurti Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės internetinę svetainę.

Bendra projekto vertė – 10 000,00 Lt. Šiuo metu jau yra sukurta bendruomenės interneto svetainė, surengtas mokomasis vizitas į Veisiejų kaimo bendruomenę. Taip pat artimiausiu metu ketinama surengti 3 seminarus, mokomąjį vizitą ir konferenciją.

Bendruomenės projektas „Multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas Ąžuolų Būdoje“ (projekto Nr. LEADER-12-SŪDUVA-03-009), parengtas pagal Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ I priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Projekto tikslas – didinti Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės narių užimtumą, laisvalaikio įvairovę, skatinti gyventojų sutelktumą ir aktyvumą, sportinę ir kultūrinę veiklas.

Projekto uždaviniai:

1) krepšinio aikštelės įrengimas;

2) tinklinio aikštelės įrengimas.

Bendra vietos projekto vertė – 179 992,10 Lt. Paramos lėšos – 161 992,83 Lt.

Šiuo metu projektas yra vertinamas, todėl artimiausiu metu bus žinoma, ar jis atitiko visus numatytus reikalavimus ir ar bus finansuotas.

 

Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė įgyvendinami projektai

            Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė įgyvendina projektą „Parapijos gyvenamojo namo remontas, pritaikymas viešiesiems poreikiams ir materialinės bazės stiprinimas“ (projekto Nr. LEADER-11-SŪDUVA-02-008) pagal Sūduvos VVG strategijos „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ I prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas ir amatų plėtros skatinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

             Pastato remonto ir projektavimo darbus atlieka UAB „Bioprojektas“.  Bendruomenė šio projekto ėmėsi siekdama sudaryti palankesnes sąlygas įvairesnei veiklai, stengdamasi skatinti viešuosius poreikius. Tikimasi, kad atnaujinti parapijos namai padės sutelkti vietos gyventojus ir taip šie taps dar aktyvesni. Didžiausią naudą iš projekto metu suremontuoto pastato gaus Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė ir aplinkinių kaimų gyventojai.

             Projekto įgyvendinimas pradėtas 2011 metų gruodžio mėnesį, o baigiamasis etapas numatytas 2013 metų pirmaisiais mėnesiais. Projektui finansuoti skirta 94595,00 Lt paramos lėšų. Didžioji paramos dalis jau pasiekė rangovus, už kurią įrengtas tualetas, vandentiekis su vandens šildymu, pastatyta šildymo krosnis (kapsulė) su paskirstymo ortakiais, kuriais šiluma pasiskirstys į gretimas patalpas. Pakeisti langai, atnaujintos sienos, grindys, lubos, stogas ir įrengta saugi elektros instaliacija. Projekto baigiamajame etape bus įsigyti reikalingi baldai, muzikos instrumentai, jų  įgarsinimo ir viešinimo priemonės.

            Tuo pačiu metu bendruomenė, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ įgyvendina projektą „Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės socialinės partnerystės stiprinimas“ (projekto nr. 5TP-KM-12-1-010199-PR001). Šio projekto dėka bendruomenės nariai gilins savo žinias apie daugiafunkcinių centrų veiklos organizavimą ir naudą, kadangi artimiausiu metu Ąžuolų Būdoje pradės veikti tokio tipo įstaiga. Taip pat bendruomenės atstovams bus suteikta galimybė aplankyti jau veikiančius bendruomenių centrus, kuriuose yra įsikūrę ir daugiafunkciniai centrai. Projekto pabaigoje bus surengta baigiamoji konferencija, kurioje bus apibendrinti visi projekto rezultatai.

 

VAIKŲ VELYKĖLĖS 2015

21998_1607840429458792_1095427888906279961_n

Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės vaikų dienos centras ,,Ąžuoliukas“ visus sukvietė į prisikėlimo šventę ir tarsi palytėjo gerumo spinduliais. Visi rinkosi su džiaugsmo šypsenom. Pavasariškai papuošta salė, VDC vaikų paruoštas vaidinimas sutelkė visus pasidžiaugti mažosiomis vaikų Velykėlėmis, paridenti margučius, žaisti, kartu valgyti didžiulio torto.
Šventė baigėsi. Tačiau ji atnešė gaivią tikėjimo galią, kuri apsigyveno mūsų širdyse. Norisi palinkėti, kad kartu su atbundančia gamta visų mūsų sielose skleistųsi gerumo gėlės.

Translate »