Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė yra teikusi paraišką  projektams, kuriems skiriama parama pagal 2016 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ nacionalinei paramai gauti. Bendra paraiškoje  projekto vertė 6000 Eurų. Projekto tikslas atnaujinti ir sutvarkyti šalia Ąžuolų Būdos universalaus daugiafunkcinio centro esantį priėjimą, įrengiant  trinkelių dangą.

Paramos sutartis Nr. KB-16-281 pasirašyta  su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis išmokant iki  5000 Eurų (su PVM) nurodant patirtas išlaidas įgyvendinant projektą „Ąžuolų Būdos kaimo daugiafunkcinio centro prieigos sutvarkymas“ t.y. projekto įgyvendinimui skirta 90 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas remiamas pagal veiklos sritį –kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas arba kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas. Likusią projekto vertės dalį 1000 Eurų tenka padengti nuosavomis lėšomis. Šių lėšų poreikiui, o taip pat naujiems laiptams įrengti bendruomenė kreipėsi į Kazlų Rūdos savivaldybę. Savivaldybės infrastruktūros komisija vadovaujama mero Vytauto Kanevičiaus įvertinusi prašymą skyrė papildomą lėšų  poreikį  pilnam prieigos atnaujinimui, netgi virš laiptų esančiam stogui pakeisti.

Rangos darbams, kuriuos vykdo UAB „Sūduvos statyba“ pradėti Nacionalinė mokėjimo agentūra bendruomenei pervedė 70 procentų  skiriamos projekto vertės t.y. 3500 Eurų. Įrengus trinkelių dangą apie 100 kv. m. ir pateikus agentūrai mokėjimo prašymą, iki gruodžio 1 d. deklaruojant  patirtas išlaidas bus išmokama likusi 30 proc. suma. Savivaldybė rangovams apmokės už laiptų ir stogelio įrengimą.

 

Bendruomenės pirmininkas Romaldas Bliuvas

Translate »