Bendruomenės tikslai

 1. Stabdyti gyventojų emigraciją ir pritraukti naujų gyventojų.
 2. Sudaryti sąlygas šeimoms auginti vaikus.
 3. Skatinti gyventojus kurti savo verslus ir mažinti bedarbystę.
 4. Užtikrinti gyventojų kultūrinė ir sportinę veiklą.
 5. Teikti gyventojams socialines paslaugas.

 

Pasirinkti sprendimo būdai

 1. Įkurti vaikų darželį, kad jaunimas norėtu čia auginti savo vaikus.
 2. Įkurti kultūros centrą, kad gyventojai galėtu išreikšti savo meninius gebėjimus.
 3. Įkurti sporto centrą, kad gyventojai turėtu kur praleisti laisvalaikį ir pasisemti sveikatos.
 4. Įkurti informacinį centrą, kad gyventojai galėtu tobulėti ir prisidėti prie tarptautinių projektų.
 5. Įkurti verslo inkubatorių, kad gyventojai galėtu paprasčiau steigti įmones ir kurti naujas darbo vietas.
 6. Įkurti socialinių paslaugų centrą, kad gyventojams būtu suteikiamos būtinos socialinė paslaugos.
Translate »