Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė

Ąžuolų Būda – kaimas, įsikūręs banguotoje lygumoje, abipus Vabalkšnės upelio, kairiojo Pilvės intako, krantų, Kazlų Rūdos savivaldybėje, 6 km į pietryčius nuo Kazlų Rūdos, prie kelio Mauručiai–Vinčai–Puskelniai.

Ąžuolų Būdos apylinkių archeologiniai radiniai rodo, kad čia žmonių gyventa jau bronzos amžiuje. Gyvenvietė įkurta po 1738 m. kaip miško, daugiausia ąžuolų, paruošų verslo įmonė, arba ąžuolų būda (tokios įmonės buvo steigiamos didelėse giriose eksportinei miško medžiagai ruošti). Iš čia kilo ir kaimo pavadinimas. 1775 m. buvo 10 kiemų.

1820 m. nutiesus plentą Sankt Peterburgas–Varšuva veikė arklių keitimo punktas, vadintas pašto stotimi. 1866–1914 m. kaime buvo teismo nuovada. 1918–1940 m. veikė pašto agentūra, arbatinė, kelios parduotuvės, garo malūnas, duonos kepykla, policijos nuovada, 1928 m. įkurta girininkija. 1923 m. buvo 50 ūkių. 1931 m. prie Ąžuolų Būdos Varnabūdės miške pastatytas paminklas Vytauto Didžiojo jubiliejui ir Vilniui atminti. 1933 m. atidaryti Šaulių namai. 1944–1952 m. prie Ąžuolų Būdos kovojo Tauro apygardos Geležinio vilko ir Žalgirio rinktinių partizanai.1949–1993 m. buvo kolūkio centrinė gyvenvietė, 1952–1992 m. veikė kultūros namai.

Istorijos šaltiniai byloja, kad Antrojo pasaulinio karo metais Ąžuolų Būdos miškuose vyko masinės žmonių žudynės, kurių palaikai vėliau buvo perlaidoti į Ąžuolų Būdos kapinaites. Kaimo pakraštyje stovi medinė Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. 1936 m. miškų ministerija paskyrė mišku apaugusį trikampį bažnyčiai pastatyti. 1937 m. vietos gyventojai, vadovaujami Šaulių būrio vadui kap. Skučui, pastatė bažnyčią. Pirmasis Ąžuolų Būdos parapijos klebonas kun. Klemensas Pušdešris. Šiuo metu parapijoje darbuojasi klebonas kun. Arūnas Simonavičius.

1912 m. prie Vabalkšnės upelio, žydo Šafiros gyvenamajame name įsikūrė pirmoji Ąžuolų Būdos pradžios mokykla. Joje veikė trys skyriai mokėsi apie 30 vaikų. Nuo 1950 m. veikė septynmetė mokykla. Nuo 1961 m. iki 1986 m. mokykla buvo aštuonmetė, nuo 1986 m. – pagrindinė. Šiuo metu veikia Kazlų Rūdos ,,Elmos“ mokykla-darželis Ąžuolų Būdos UDC. Daugiafunkcinio centro patalpose įsikūrusi kaimo biblioteka, veikia Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, mišri ikimokyklinio ugdymo grupė. Čia verda kultūrinis gyvenimas, susibūręs mišrus vokalinis ansamblis „Gilija“, kuriam vadovauja Ąžuolų Būdos kultūros renginių organizatorė Inga Puniškaitytė. UDC patalpose savo veiklą vykdo Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė.

Apie bendruomenę

Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė įsikūrusi nuo 2002 m. 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis Ąžuolų Būdos kaime buvo 368 gyventojai, iš jų šiuo metu 86 bendruomenės nariai. Bendruomenėje vyksta nemažai įvairių kultūrinių renginių, organizuojamos talkos, rūpinamasi kaimo žmonių užimtumu. Organizuojamuose renginiuose, įvairiose akcijose dalyvauja tiek Ąžuolų Būdos, Didžiųjų Zariškių, tiek kitų aplinkinių kaimų gyventojai. Bendruomenė savo ir kaimo gyventojų poreikiams naudoja parapijos namus. Kuriuos sutvarkė ir suremontavo įgyvendindami projektą ,,Parapijos gyvenamojo namo remontas, pritaikymas viešiesiems poreikiams ir materialinės bazės stiprinimui“. Nuo 2013 rugsėjo mėnesio Ąžuolų Būdos universalaus daugiafunkcio centro (UDC) patalpose veikia „Vaikų dienos centras ,,Ąžuoliukas“, kurio veiklai finansavimą gavo Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė. Bendruomenės pastangomis, įgyvendinant projektus, Ąžuolų Būdos kaime įrengtos sporto ir vaikų žaidimo aikštelės. Įsikūrus bendruomenei, atsirado daugiau žmonių, suinteresuotų aktyvia kultūrine veikla, socialinės ir kultūrinės aplinkos gerinimu. Ąžuolų būdos UDC patalpose įsikūręs mišrus ansamblis „Gilija“ vadovaujamas kultūrinių renginių organizatorės Ingos Puniškaitytės. Bendruomenės, mokyklos, kultūros organizatorių pastangomis nuolat organizuojamos vasaros šventės, Motinos dienos minėjimai, rengiamos kalendorinės šventės: Užgavėnės, Velykos, Kalėdos vaikams, 2012 metais buvo suorganizuotas renginys skirtas mokyklos 100 metų bei bendruomenės 10 metų jubiliejams paminėti. Ąžuolų Būdos UDC salėje, gyventojai turi galimybę lankyti linijinių šokių treniruotes, įrengta treniruoklių salė.

2012 metais mokykla šventė 100 metų, o Ąžuolų Būdos bendruomenė – 10 metų jubiliejų. Ta proga prie mokyklos pastatytas ir pašventintas koplytstulpis.

Translate »