2017 m. rugsėjo 10 d. Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia minėjo 80-ies metų jubiliejų. Parapija šventė ne tik jubiliejų, bet ir Švč. M. Marijos ligonių sveikatos atlaidus. Pasiruošimas šventei – nuo idėjų iki darbų – truko beveik metus. Paskutinę savaitę Ąžuolų Būdos, Selemos, Didžiųjų Zariškių kaimų gyventojai pradėjo tvarkyti aplinką. Parapijiečiai, kaip ir prieš 80 metų, šventoriuje rovė kelmus (tik šį kartą – ne bažnyčios pamatų statybai), atnaujino suolus (medieną dovanojo UAB „Girių projektas“, pagamino Selemos k. gyventojas Vitas Šelmys), sodino gėles. Net Šv. Mergelės Marijos statulėlė atrado savo vietą šventoriuje, kryžiaus užuovėjoje. Bažnyčios altorius pražydo rudeninių jurginų žiedais, kuriuos paaukojo Vilkaviškio r., Opšrūtų k. gėlių ūkio „Limondos gėlė“ savininkė Limonda Vilmantienė. Ąžuolų Būdos Vaikų dienos centro vaikai nupiešė sveikinimą ir juo papuošė bažnyčios sieną. Daivos Matulionienės ir Anatolijaus Lesnicko pastangomis pagaminta istorinė atminimų lenta, kurioje sudėtos bažnyčios istoriją liudijančios nuotraukos, atrastos senuose parapijiečių albumuose. Istorijos apie Ąžuolų Būdos bažnyčią išlikę labai mažai (net Šaulių organizacija negalėjo padėti), todėl norėtųsi pakviesti branginti savo istoriją ir jos šaknis. Šventinis sekmadienio rytas prasidėjo šurmuliu, mažu jauduliu – „kad tik viskas būtų gerai“. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius, atvyko buvęs ilgametis Ąžuolų Būdos parapijos klebonas kun. Ignas Plioraitis (jo dėka šiandien turime knygą „Ąžuolų Būdos parapija“), nuoširdų sveikinimo žodį atsiuntė šioje parapijoje užaugęs, subrendęs ir išėjęs tarnauti Dievui – kun. Rytis Baltrušaitis (čia jis aukojo ir savo pirmąsias šv. Mišias). Šv. Mišių ir po jų vykusio sakralinės muzikos koncerto metu giedojo Veiverių Šv. Liudviko parapijos choras (vad. Vilma Pučkienė), sakralinės muzikos grupė „Laetare“ (vad. Laima Botyrienė), Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio bažnyčios choras (vad. Virginija Naudžiūtė), solistė Skaidra Jančaitė (sopranas), akomponavo Dominykas Šimonis. Pamokslo metu kun. Arūnas Simonavičius pažymėjo, kad „bažnyčia be klebono, tai kaip šeima be tėvo“. Sunku augti ir gyventi parapijai be sielos ganytojo, bet sunkumai žmones daro savarankiškus. Tai šį kartą įrodė mūsų žmonės, ruošdamiesi šventei. Po šv. Mišių Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio bažnyčios choristai padėkojo vadovei Virginijai Naudžiūtei už jau dešimtmetį trunkantį vadovavimą chorui. Padėkota ir ilgamečiams choro nariams: Magdalenai Valaitienei, Algirdui Gudynui, Gintautui Petrusevičiui, Natalijai Garkauskienei. Iš bažnyčios šventė persikėlė į klebonijos kiemelį. Parapijiečius ir svečius sutiko Kazlų Rūdos pučiamųjų orkestras (vad. Rimantas Gelgota) bei solistė Inga Puniškaitytė-Kidolienė. Šiupinine sriuba vaišino Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės nariai. Sveikinimo ir padėkos žodžius tarė seniūnaitė Vilytė Mažintienė, bendruomenės pirmininkas Romaldas Bliuvas, kun. Arūnas Simonavičius, Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė Reda Kneizevičienė, politikė Algimanta Pabedinskienė. Dar ilgai žmonės šurmuliavo, aidėjo muzika, sukosi poros. Net gamta padovanojo stebuklą – po ilgos lietaus savaitės švietė skaisti vasariška saulė. Šventės šurmuliui nurimus, norisi pasakyti AČIŪ. Ačiū visiems, kurie, pagal galimybes, prisidėjo prie šventės organizavimo: vieni finansiškai, kiti – savo rankomis ir darbu. Ačiū už dvasinį ir moralinį palaikymą. Ačiū už dalyvavimą ir už bendrą maldą. Kaip sakė kun. Arūnas: „Vienam žmogui – negerai! Reikia eiti į Bendruomenę“. Tad atverkit savo širdis ir eikit į žmones su Dievo palaima, mylėkit vienas kitą, girdėkit, ištieskit pagalbos ranką, tegul Jūsų akyse dega gėrio ugnelės.   Daiva Matulionienė
Translate »