Balandžio 1d. Ąžuolų Būdos UDC salėje rinkosi kaimo bendruomenės nariai ir svečiai į bendruomenės 15-ąjį ataskaitinį susirinkimą.

Sveikinimo žodį tarė svečias, LR Seimo narys, Kęstutis Mažeika, linkėdamas vienybės, gerų darbų, susiklausymo. Bendruomenės 15-kos metų sukakčiai prisiminti padovanojo vėliavą su Vyčiu, vildamasis, kad visi kartu darniai dirbdami nugalėsime sunkumus.

Tylos minute pagerbti išėję amžinybėn. Pasveikinti bendruomenės nariai su gražiais jubiliejais.

Bendruomenės pirmininkas, Romaldas Bliuvas, metinėje ataskaitoje apžvelgė nuveiktus darbus, vykdytus projektus. Dėkojo visiems prisidėjusiems aktyvumu ir veikla buriant ir stiprinant bendruomenę.

Galima tik pasidžiaugti, kad 15 metus gyvuojanti bendruomenė užaugo, sustiprėjo, sutvirtėjo, turi virš 100 narių. Tai teikia vilčių ateičiai ir naujiems darbams.

Išklausyta ir patvirtinta revizinės komisijos finansinė ataskaita.

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narė, Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė informavo apie  Lietuvos bendruomenių aktualijas ir naujienas, kvietė būti aktyviems ir rašyti projektus, kurie palengvintų užimtumo organizavimą.

Susibūręs senjorų klubas ,,Ąžuolynė“-aktyvus bendruomenės pagalbininkas. Jo pirmininkė, Genė Spūdienė, subūrė mėgstančias vaidinti moteris ir pastatė Gražinos Mareckaitės pjesę ,,Penkios mylimos, arba kaip rasti šeimos laimę“.

Ši tragikomedija savo tema aktuali ir šiandien. Meilės paieškos, žiauri alkoholio klampynė brėžė ratą  per mūsų jausmus ir širdis. Suvaidintos komiškos situacijos, skaudi realybė ir graudino, ir juokino.

Dėkojame vaidinusioms moterims: Genei Spūdienei, Romai Arcikauskienei, Natalijai Garkauskienei, Gitanai Embavičienei, Vitalijai Juodsnukienei, Silvijai Makarevičienei, Aliutei Mickuvienei.

Dar ilgai bendruomenės nariai dalijosi matyto spektaklio įspūdžiais, išsamiau domėjosi projektais, aptarinėjo būsimus darbus.

 

Bendruomenės informacija

Translate »